Ηλεκτρολογικά Πιστοποιητικά και Εργασίες

Ηλεκτρολογικά Πιστοποιητικά & Σύνδεση Ηλεκτρικών Συσκευών

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρολογικής σύνδεσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σας με εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
  • Η σύνδεση και πιστοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πρότερη εμπειρία απο αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Προσφερόμενες Ηλεκτρολογικές Οικιακές Υπηρεσίες

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ή/και μηχανικός αναλβάνει τη σύνδεση των ηλεκτρικών σας συσκευών ή/και πιστοποίηση ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας για εξασφάλιση της εγγύησης του κατασκευαστή. Πατήστε πάνω στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες για να διαβάσετε περισσότερα ή/και καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες!

Ηλεκτρολογικό Πιστοποιητικό απο 29,9 ευρώ!!!

Άμεση εξυπηρέτηση απο αδειούχο ηλεκτρολόγο για έκδοση ηλεκτρολογικού πιστοποιητικού ορθής σύνδεσης της ηλεκτρικής σας συσκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή για διασφάλιση της εγγύησης του κατασκευαστή για την νέα οικιακή σας συσκευή.

  • Η έκδοση της πιστοποίησης ηλεκτρολογικής σύνδεσης γίνεται κατόπιν επίσκεψης και ελέγχου.
  • Με την έκδοση παραστατικού απο αδειούχο ηλεκτρολόγο διασφαλίζεται η εγγύηση του κατασκευαστή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να μην γίνεται αποδεκτή η εγγύηση της συσκευής.
  • Ενδεικτικές συσκευές: Κουζίνα, Εστίες, Πλυντήριο, Ψυγείο κτλ…

*Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κόστος ανταλλακτικών/αναλωσίμων και επισκευής βλαβών.

Άμεση εξυπηρέτηση απο αδειούχο ηλεκτρολόγο για σύνδεση της ηλεκτρικής σας συσκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  • Η έκδοση της πιστοποίησης ηλεκτρολογικής σύνδεσης γίνεται προαιρετικά.
  • Με την έκδοση παραστατικού απο αδειούχο ηλεκτρολόγο διασφαλίζεται η εγγύηση του κατασκευαστή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να μην γίνεται αποδεκτή η εγγύηση της συσκευής.
  • Ενδεικτικές συσκευές: Κουζίνα, Εστίες, Πλυντήριο, Ψυγείο κτλ…

*Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κόστος ανταλλακτικών/αναλωσίμων και επισκευής βλαβών.

Υπηρεσία επισκευής ηλεκτρικών βλαβών στην κατοικία σας απο αδειούχους ηλεκτρολόγους.

  • Ενδεικτικά: Ασφάλειες, Πρίζες, Ηλεκτρολογικές Εργασίες κτλ

*Τα ανταλλακτικά/αναλώσιμα χρεώνονται επιπλέον με έκπτωση