Μελέτες Πυρασφάλειας – Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Μελέτες Πυρασφάλειας - Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας

  • Παροχή  λύσεων μελετών πυρασφάλειας ενεργητικής πυροπροστασίας και ανανεώσεις πιστοποιητικών πυροπροστασίας για τον επαγγελματικό σας χώρο με ταυτόχρονη διεκπεραίωση στα αρμόδια τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε και την έκδοση της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για την επιχείρησή σας.
  • Έκδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της επιχείρησής σας μετά απο έλεγχο της υπάρχουσας μελέτης πυρασφάλειας, έλεγχο καλής λειτουργία των μόνιμων πυροσβεστικών μέσων και ύπαρξη παραστατικών απο την επιχείρηση που αγοράστηκαν με δήλωση καλής λειτουργίας.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες στην Πυρασφάλεια

Αναλαμβάνουμε μαζί με τους κατάλληλους συνεργάτες μας, να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις Μελέτες Πυρασφάλειας και Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας. Πατήστε πάνω στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες για να διαβάσετε περισσότερα ή/και καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες!

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαβάνει την εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, τροποποίηση ή/και εναρμόνιση υπάρχουσας, για τον επαγγελματικό σας χώρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

  • Επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης και έλεγχο καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών μέσων.
  • Διεκπεραίωση στα αρμόδια τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται: Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Επίβλεψη υλοποίησης μελέτης, Έλεγχος καλής λειτουργίας μόνιμων πυροσβεστικών μέσων.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας του επαγγελματικού σας χώρου, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

  • Πραγματοποιείται έλεγχος της υπάρχουσας μελέτης και τροποποίηση εφόσον χρειαστεί.
  • Έλεγχος δήλωσης καλής λειτουργίας των μόνιμων πυροσβεστικών μέσων που απαιτούνται.
  • Έλεγχος ύπαρξης παραστατικών αγοράς/συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων και δήλωσης καλής λειτουργίας.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών στα αρμόδια τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται: Έκδοση ή Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροσπροστασίας.

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση μαζί με τους κατάλληλους συνεργάτες την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας για τον επαγγελματικό σας χώρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στα αρμόδια τμήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: Διεκπεραίωση Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας και της λειτουργίας των πυροσβεστικών μέσων.

*Δυνατότητα οικονομικού συμβολαίου για υποστήριξη 24/7 με όρους κατόπιν συμφωνίας.

Περιλαμβάνονται: Επίσκεψη για έλεγχο και προφορική συμβουλευτική.