Συντήρηση HVAC – Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός

Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Συντήρησης HVAC – Κλιματιστικών Μονάδων για τον επαγγελματικό σας χώρο (γραφείο, επιχείρηση κτλ), με άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική και υπο προυποθέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  • Οι συντηρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πρότερη εμπειρία, πάντα με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων και των απαιτούμενων συνθηκων των επαγγελματικών χώρων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες στην Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

Με την πολυετή εμπερία μαζί με τους κατάλληλους συνεργάτες μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων. Πατήστε πάνω στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες για να διαβάσετε περισσότερα ή/και καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες!

Επιλέγοντας τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης μας, αναλμβάνουμε την οργάνωση και εκτέλεση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων της επιχείρησής σας με τακτικές επισκέψεις κατα τη διάρκεια του έτους, για τη συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού απο μηχανολόγο μηχανικό ή/και εργοδηγό ψυκτικό.

  • Η προληπτική συντήρηση συμβάλλει στην καλή λειτουργία και στην μέγιστη απόδοση των μονάδων, στην πρόληψη βλαβών, στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, στην βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα – καθώς η συντήρηση εμποδίζει την συγκέντρωση βακτηριδίων, μικροοργανισμών και αλλεργικών παραγόντων στο χώρο σας – και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η συντήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή και την πρότερη επαγγελματική εμπειρία.
  • Τα συμβόλαια συντήρησης προσαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης και καταγραφής του εξοπλισμού της επιχείρησής σας.
  • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης HVAC.Ενδεικτικά: άμεση επίσκεψη για επιδιόρθωση βλαβης εντος προκαθορισμένου διαστήματος, έκπτωση ανταλλακτικών, 24/7 τηλεφωνική υποστήριξη, ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας κτλ.

*Δεν περιλαμβάνονται κόστος ανταλλακτικών και επισκευής βλαβών, παρα μόνο κατόπιν συμφωνίας.

Περιλαμβάνονται: Σύμβαση Ετήσιας Συντήρησης Κλιματιστικών Μονάδων με αναλώσιμα.

Υπηρεσίες Συντήρησης Κλιματιστικών Μονάδων – Ψύξη Θέρμανση Αερισμός – για τον επαγγελματικό σας χώρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περι ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: Μεμονωμένες επισκέψεις για τον έλεγχο ή/και συντήρηση των κλιματιστικών σας μονάδων.

Παρέχουμε υπηρεσία άμεσης επίσκεψης και επισκευής βλάβης που παρουσιάστηκε σε κλιματιστική μονάδα της επιχείρησής σας.

Περιλαμβάνονται: Επίσκεψη και επισκευή βλάβης.

Υπηρεσία ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας των κλιματιστικών σας μονάδων για βέλτιστες συνθήκες στους επαγγελματικούς χώρους.

*Δυνατότητα οικονομικού συμβολαίου για υποστήριξη 24/7 με όρους κατόπιν συμφωνίας.

Περιλαμβάνονται: Επίσκεψη για έλεγχο, μέτρηση και ρύθμιση κατάλληλων παραμέτρων του εξοπλισμού σας.