Συντήρηση Η/Μ – Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Στρατηγικής – Οργάνωσης & Προγραμματισμού της Συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας.
  • Οι συντηρήσεις οργανώνονται και εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πρότερη εμπειρία, πάντα με γνώμονα την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του επαγγελματικού εξοπλισμού.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες στην Συντήρηση

Με την πολυετή εμπερία σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην Οργάνωση και Εκτέλεση των Συντηρήσεων του επαγγελματικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας. Πατήστε πάνω στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες για να διαβάσετε περισσότερα ή/και καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες!

Παρέχεται Ολοκληρωμένη υπηρεσία οργάνωσης της συντήρησης του εξοπλισμού της επιχείρησής σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομθεσίας και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ενδεικτικά:

  • Οργάνωση, προγραμματισμός και καταγραφή των περιοδικών συντηρήσεων που απαιτούνται.
  • Σύνταξη ετήσιου πλάνου προληπτικής και διαγνωστικής συντήρησης.
  • Προγραμματισμός κατάλληλου αποθέματος ανταλλακτικών αποθήκης.
  • Σύνταξη οδηγιών εργασίας.

Περιλαμβάνονται: Οργάνωση συντήρησης με παραμετροποίηση κατόπιν αναγκών και συνεννόησης.

Υπηρεσία συντήρησης του μηχανολογικού παραγωγικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, την κείμενη νομοθεσία, απόδοση και ασφάλεια του εξοπλισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: Μεμονωμένες επισκέψεις για τον έλεγχο, επισκευή ή/και συντήρηση εξοπλισμού.

Επιλέγοντας τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης μας, αναλμβάνουμε την οργάνωση και εκτέλεση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας με τακτικές επισκέψεις κατα τη διάρκεια του έτους, για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.

  • Η προληπτική συντήρηση συμβάλλει στην καλή λειτουργία και στην μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού, στην πρόληψη βλαβών, στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και στην ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
  • Η συντήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή και την πρότερη επαγγελματική εμπειρία.
  • Τα συμβόλαια συντήρησης προσαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης και καταγραφής του εξοπλισμού της επιχείρησής σας.
  • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης . Ενδεικτικά: άμεση επίσκεψη για επιδιόρθωση βλαβης εντος προκαθορισμένου διαστήματος, έκπτωση ανταλλακτικών, 24/7 τηλεφωνική υποστήριξη, ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας κτλ.

*Δεν περιλαμβάνονται κόστος ανταλλακτικών/αναλωσίμων και επισκευής βλαβών, παρα μόνο κατόπιν συμφωνίας.

Περιλαμβάνονται: Σύμβαση Ετήσιας Συντήρησης Εξοπλισμού με λίπανση.

Εκπαίδευση του πιστοποιημένου προσωπικού στη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας.

*Δυνατότητα οικονομικού συμβολαίου για υποστήριξη 24/7 με όρους κατόπιν συμφωνίας.

Περιλαμβάνονται: Επίσκεψη για εκμάθηση με χρήση παραδειγμάτων και υποστηρικτικού υλικού κτλ.